Skip to content
Goedkope webhosting & domeinnamen

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Duplicaten, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Siteplan. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Om onze producten te leveren en te verbeteren, verzamelen en gebruiken we gegevens van onze klanten en websitebezoekers. We vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens en privacy maximaal gewaarborgd zijn en wensen dan ook helemaal in regel te zijn met de nieuwe Europese privacywetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Kort samengevat: Siteplan gebruikt enkel je gegevens om zijn dienstverlening goed te laten verlopen en wil hierover volledig transparant zijn. Jouw informatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder jouw toestemming, tenzij nodig voor onze diensten te kunnen leveren of anders vermeld. Vanzelfsprekend helpen we je graag verder als je nog vragen hebt over ons privacy beleid.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Siteplan kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door het sturen van een e-mail of bij het invullen van een contactformulier op de website. We kunnen daarbij volgende persoonsgegevens verzamelen:

– Bij een contact via mail of website: Je contactgegevens en de inhoud van de gesprekken

– Als klant: Voor- en achternaam, adres, e-mail adres, telefoonnummer(s), bedrijfsgegevens, IP adres

– Bij het gebruik van onze diensten: Verkeers- en locatiegegevens nodig voor de dienstverlening.

– Websitebezoek en e-mails: Gegevens en statistieken over onder meer het tijdstip waarop je ons bezoekt, vanaf welk apparaat en klikt op een link.

Al je persoonsgegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt binnen de EU/EER.

 

Waarom verzamelen we je gegevens?

Als basis hebben we deze gegevens nodig zodat je onze diensten in goede orde kan gebruiken, om een overeenkomst met je te kunnen sluiten of om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt.

De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerk. Daarnaast willen we onze eigen diensten verbeteren en gebruiken we ook gegevens als hoeveel verkeer er over onze systemen gaat en hoe je onze website bezoekt.

 

Wat doen we met je naam, adres en woonplaats gegevens?

– Voor de registratie of aanvraag van een product, denk aan een domeinnaam of SSL certificaat

– Bij het opstellen van facturen

 

Wat doen we met je e-mailadres?

– Deze gebruiken we voor de verificatie tijdens het bestelproces

– Om je toegang te geven tot onze systemen

– Voor het sturen van noodzakelijke serviceberichten (uitschrijven niet mogelijk)

– Siteplan verstuurt nooit verkoopgerichte e-mails.

 

Wat doen we met je IP-adres?

– Het adres is voor ons zichtbaar tijdens de bestelling en zodra je systemen of formulieren bezoekt of gebruikt binnen ons klanten- of hostingplatform met als doel fraudebestrijding.

– Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Siteplan gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

DELEN EN SAMENWERKEN MET ANDEREN

Siteplan verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor het leveren van een dienst die je van ons verwacht (bijv. om een domeinnaam registratie mogelijk te maken). We verlangen dat deze partners dezelfde zorg als ons besteden aan de veiligheid van je gegevens. Ook bij een wettelijke verplichting zullen we je persoonsgegevens doorgeven.

Al onze leveranciers zijn gevestigd in de EU/EER, mocht een leverancier gebruik maken van een partij buiten de EU/EER dient hij ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

 

BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS

Siteplan neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo monitoren en beveiligen we al onze producten en diensten zichtbaar en onzichtbaar tegen misbruik en fraude. Zo maken we onder meer gebruik van een SSL Certificaat, firewall, … en maken we regelmatig een back-up van onze gegevens. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, kan je altijd met ons contact opnemen.

 

HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS

Siteplan bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt en bij een overeenkomst niet langer dan 8 jaar na beëindiging ervan (aangezien wettelijk boekhoudkundige documenten moeten bewaard worden gedurende de 7 boekjaren die volgen op de belastbare periode waarop ze betrekking hebben).

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Verder heb je het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens, de verwerking (tijdelijk) te beperken en om je persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen (overdraagbaarheid).

Als je één van bovenstaande rechten zou willen inroepen neem je contact met ons op door een mail te sturen naar help@siteplan.be. We zullen vervolgens zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Als je verzoek in verband met wet- en regelgeving niet mogelijk is laten we je natuurlijk ook weten waarom.

Komen we er niet uit? Je hebt altijd het recht een klacht in dienen bij de Privacy Commissie wanneer je vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

 

COOKIE POLICY

Siteplan is geen voorstander van het gebruik van cookies en zal het gebruik ervan zoveel mogelijk minimaliseren. Indien we ze toch gebruiken zullen dit enkel cookies zijn met een laag risico om de website te verbeteren (bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer , zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website). Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen. Raadpleeg hiervoor de desbetreffende handleiding van uw specifieke browser. Hou er wanneer u cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres. We willen jouw privacy waarborgen en tegelijkertijd de gebruiksvriendelijkheid deze website verbeteren. Hieronder lees je welke cookies we gebruiken:

Momenteel gebruiken we geen Cookies (je kan dit controleren op sites als cookiechecker.nl)

 

TWEE SOORTEN VERWERKERS VAN GEGEVENS, HET ONDERSCHEID

Door de aard van de producten/diensten van Siteplan kan je met deze nieuwe wetgeving als Siteplan klant op verschillende manieren tot ons in relatie staan: de verwerkersverantwoordelijke en de verwerker. Het is belangrijk deze relatievormen te begrijpen en te onderscheiden om zo je rechten en plichten te kennen.

Zo zijn we als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je met ons deelt voor het kunnen leveren van onze diensten, zoals je naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer. Deze gegevens hebben we nodig om bijvoorbeeld je domeinnaam te kunnen registreren en de jaarlijkse automatische facturatie te verzorgen. Deze Privacy verklaring en disclaimer is dan ook van toepassing op onze taak als verwerkingsverantwoordelijke.

Daarnaast verwerken we de gegevens die jij bij ons opslaat via onze diensten, zoals gegevens van jouw klanten op je hostingpakket en via de maildienst. Voor deze onderdelen ben je zelf de verwerkersverantwoordelijke en moet je dus ook zelf met de mensen van wie jij contactgegevens verzamelt en beheert een overeenkomst sluiten. Siteplan is in dit geval de verwerker en is het volgens de GDPR (AVG) nodig om met iedereen afzonderlijk een verwerkingsovereenkomst te sluiten. Siteplan heeft ervoor gekozen om de bepalingen uit de GDPR (AVG) te verwerken in 1 algemene verwerkersovereenkomst en deze bij op te nemen in zijn algemene voorwaarden. Je begrijpt vast dat het met enkele duizenden klanten onmogelijk is om met iedereen afzonderlijk een verwerkersovereenkomst te sluiten.

CONTACT INFORMATIE

Siteplan is al volgt te bereiken:

Adres: Baal 48, 3980 Tessenderlo (België)

Telefoon: +32.491063633

E-mail: help@siteplan.be

Bedrijfsgegevens: BE 0810.125.588 – Coenen Patrick

—-

Siteplan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 01/08/2020 (versie 2.2)

Back To Top